Мәгърифәтчеләр

  Безнең Арча ягы данлы Тукай ягы булуы белән мәшһүр, аның танылган язучы, шагыйрьләре, дәүләт эшлеклеләре, атказанган сәнгать осталары һәм башка шундый күренекле шәхеләре күп. Алар арасында мәгърифәтчеләр дә, хаттатлар (китап күчерүчеләр)  да күп булган. Мәгърифәтчеләр арасында Аман Хуҗа(...-1541), Юныс бине Иванай әл-Кәчеви(1619-1689), Юныс Орыви әл-Казани (1630-XVII гасыр ахыры), Габделссәләм бине Уразмөхәммәт (1700-1762), Габденнасыйр Курсави (1776-1812), Мөндеши Фәйзулла Мортаза улы(1781-1851), Ихсан Мәмсәви (1821-1901),М.Наласави (...-1833), Ш.Мәрҗәни (1818-1889), Ш.Күлтәси (1856-1933) һ.б. барысы өч дистәгә якын. Хаттатлар да шактый булган. Мәсәлән: С.Зәйнетдин  (1730-1760), Г.Үтәмеши( 1700-1740), С.Мәрҗәни (XVIII гасыр башы) ...

  

 Хөсәен бине Җансарый әл- Орыви

  (?-1790)

 Аман

 Хуҗа

Аман Хуҗа